Κανονισμός

Αβατάρι χρήστη
Φαροφύλακας
Φωτόφρακτος Δροσουλίτης
Αναρτήσεις: 3453
Εγγραφή: 31 Μάρ 2013, 09:00

Κανονισμός

Ανάρτησηαπό Φαροφύλακας » 31 Μάρ 2013, 14:24

1. κανονισμός

α) Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του φόρουμ "Κινηματογραφική Λέσχη". Εγγραφή και συμμετοχή στο Φόρουμ σημαίνει πλήρη αποδοχή αυτού του Κανονισμού.

β) Ο Κανονισμός δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, ευθύνη του διαχειριστή. Όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, τότε δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στο Φόρουμ ώστε να μπορούνε τα μέλη να ενημερωθούνε εγκαίρως γι’ αυτές.

γ) Κάποιο υποφόρουμ γίνεται να έχει τον δικό του κανονισμό. Σε σημεία διαφοροποίησης από τον παρόντα Κανονισμό προτεραιότητα έχει ο κανονισμός τού υποφόρουμ. Στα υπόλοιπα σημεία, και εφόσον γίνεται να υπάρχει εφαρμογή, ισχύει κανονικά ο παρών γενικός Κανονισμός.

2. σκοπός

α) Η "Κινηματογραφική Λέσχη" (εφεξής αναφερόμενη απλά ως Φόρουμ ή Λέσχη) είναι ένας διαδικτυακός τόπος που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2013, βρίσκεται στην διεύθυνση http://www.cinemaclub.gr του Παγκοσμίου Ιστού και έχει ως σκοπό να αποτελέσει έναν κυβερνοχώρο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών, ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, είτε ως θεατές είτε ως δημιουργοί.

β) Η Λέσχη δεν αποτελεί φόρουμ παράνομου διαμοιρασμού ταινιών. Ταινίες διαμοιράζονται μόνο εφόσον δεν παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα.

3. χώρος

α) Η Λέσχη βρίσκεται στην διεύθυνση http://www.cinemaclub.gr τού Παγκόσμιου Ιστού.

β) Τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων τής Λέσχης φιλοξενούνται, ευθύνη τού διαχειριστή, σε κάποιον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί σκόπιμο, ο παροχέας μπορεί να αλλάξει.

γ) Η Λέσχη χρησιμοποιεί λογισμικό που ανά καιρούς μπορεί να αναβαθμιστεί σε νεότερες εκδόσεις, ευθύνη τού διαχειριστή.

δ) Η Λέσχη γίνεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένο χρόνο λόγω αναβαθμίσεων ή άλλων τεχνικών λόγων. Εφόσον οι εργασίες είναι προγραμματισμένες και υπάρχει η δυνατότητα υπάρχει και ενημέρωση από τον διαχειριστή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα μέλη συμπαραστέκονται με την υπομονή και την κατανόησή τους.

ε) Υπάρχει περίπτωση το Φόρουμ να αναδιαρθρώσει πλήρως ή μερικώς την δομή του στην οποία περίπτωση μπορεί να διαγραφτούν αναρτήσεις, νήματα ή και ολόκληρα υποφόρουμ.

στ) Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη για όλες τις τεχνικές εργασίες καθώς και όλα τα έξοδα τής Λέσχης. Για την βιωσιμότητα του φόρουμ μπορούν να αναζητηθούν χρηματικοί πόροι από διαφημίσεις, συνεργασίες, συνδρομή ή και όπως αλλιώς θεωρηθεί σκόπιμο.

4. μέλη

α) Μέλος του Φόρουμ γίνεται οποιοσδήποτε το θελήσει, εφόσον έχει κλείσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του και συμφωνεί με όλα τα σημεία τού παρόντος Κανονισμού. Η εγγραφή αποτελεί και δήλωση πως θα σεβαστεί τον Κανονισμό, τα άλλα μέλη και την Λέσχη στο σύνολό της.

β) Για να μπορέσει να εγγραφεί, το υποψήφιο μέλος χρειάζεται να έχει από πριν μία έγκυρη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου (email).

γ) Κατά την εγγραφή πρέπει να επιλέξει ένα παρωνύμιο (username), δηλ. ένα όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται στο Φόρουμ. Ένα παρωνύμιο αποτελείται υποχρεωτικά από ελληνικά γράμματα, τα αρχικά κεφαλαία, τα υπόλοιπα πεζά! Τα παρωνύμια τής Λέσχης πρέπει να είναι μοναδικά. Γράμματα με τόνο θεωρούνται διαφορετικά από γράμματα δίχως τόνο, όσον αφορά την μοναδικότητα των παρωνυμίων. Έτσι π.χ. Μαρία και Μαρια αποτελούν διαφορετικά παρωνύμια. Τα κεφαλαία όμως είναι ισότιμα με τα πεζά, ομοίως το τελικό σίγμα είναι ισότιμο με το κεφαλαίο και το πεζό.

δ) Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να προσαρμόσει το παρωνύμιο ενός μέλους αφού πρώτα το ενημερώσει και εφόσον βεβαίως συντρέχει κάποιος λόγος. Σε εγγραφή με ακατάλληλο ή απρεπές παρωνύμιο ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να διαγράψει το μέλος δίχως προειδοποίηση.

ε) Τα μέλη χαρακτηρίζονται από τίτλους όπως "όμορφο νιάτο", "κοινωνός", "μύστης" κτλ. Οι τίτλοι αυτοί αλλάζουν αυτόματα από το λογισμικό, είναι ενδεικτικοί τού αριθμού αναρτήσεων τού κάθε μέλους και δεν έχουν καμία ποιοτική αξία. Ενίοτε, σε μέλη με προσφορά, γίνεται να προσαρμοστεί ο τίτλος από τον διαχειριστή τιμητικά και σε συνεννόηση με το μέλος.

στ) Η εγγραφή είναι δωρεάν.

ζ) Ένα μέλος μπορεί απλά να διαβάζει τις συζητήσεις ή και να συμμετέχει ενεργά σε αυτές.

η) Ένα μέλος μπορεί να εγκαταλείψει την Λέσχη οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Σε αυτήν την περίπτωση ενημερώνει την Διαχείριση η οποία φροντίζει να το διαγράψει αποδεσμεύοντάς το έτσι από την σχέση του με την Λέσχη. Δημόσια ενημέρωση για αποχώρηση αποτελεί λόγο διαγραφής.

θ) Η Λέσχη διατηρεί το δικαίωμα διαγράψει ένα μέλος, διακόπτοντας την σχέση μαζί του, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως το μέλος δεν σέβεται τον Κανονισμό, πως λειτουργεί αντίθετα προς τα συμφέροντα της Λέσχης ή πως την διαβάλει μέσα ή και έξω από αυτήν. Μια τέτοια διαγραφή μπορεί να γίνει δίχως προειδοποίηση. Συνοψίζοντας, η σχέση ανάμεσα στην Λέσχη και το μέλος λήγει οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει μία από τις δύο πλευρές.

ι) Ένα διεγραμμένο μέλος δεν έχει κανονικά δικαίωμα επανεγγραφής. Μπορεί όμως να ζητήσει από την Διαχείριση, μέσω ηλεμηνύματος, επανεγγραφή στην Λέσχη και επανενεργοποίηση τού λογαριασμού, εξηγώντας τους λόγους για κάτι τέτοιο. Σε αυτήν την περίπτωση η Διαχείριση λαμβάνει μιαν απόφαση, αφού μελετήσει τους λόγους που συντρέχουν, την οποία και γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο. Επανενεργοποίηση τού λογαριασμού σημαίνει εκ νέου αποδοχή τού παρόντος Κανονισμού.

ια) Αποκλεισμός από το φιλικό φόρουμ Λέσχη του Βιβλίου (http://www.λέσχη.gr) μπορεί να σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό και από την Κινηματογραφική Λέσχη.

5. συντονιστές (moderators)

α) Η Λέσχη έχει μέλη καλούμενα συντονιστές τα οποία είναι επιφορτισμένα με επιπλέον αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία του Φόρουμ.

β) Οι συντονιστές ορίζονται από τον διαχειριστή. Ένας συντονιστής μπορεί να ξαναγίνει απλό μέλος όποτε το θελήσει ή εφόσον το κρίνει αυτό σκόπιμο ο διαχειριστής.

γ) Οι συντονιστές έχουν δικαίωμα να προτείνουν στον διαχειριστή αποκλεισμό (ban) μέλους εάν κρίνουν πως το μέλος αυτό δεν σέβεται τους κανόνες της Λέσχης ή λειτουργεί αντίθετα προς τον σκοπό και το ύφος της.

δ) Οι συντονιστές έχουν δικαίωμα να κλειδώνουν νήματα καθώς και να διαγράφουν ή να τροποποιούν αναρτημένα κείμενα, ιδιαίτερα δε όταν αυτά δεν συνάδουν με το ύφος τής Λέσχης ή δεν είναι σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

ε) Οι συντονιστές έχουν δικαίωμα να αλλάζουν την θέση μιας ανάρτησης ή ενός νήματος, όταν κρίνουν πως αυτό ταιριάζει καλύτερα σε κάποιο άλλο υποφόρουμ, καθώς και να συγχωνεύουν νήματα ή να τα κατατέμνουν βάσει θεματικού περιεχομένου.

στ) Οι συντονιστές οφείλουν να σκύβουν με προσοχή πάνω από κάθε θέμα που προκύπτει και να δίνουνε λύση εκεί που χρειάζεται με σεβασμό στην Λέσχη και τα μέλη της. Δεν λειτουργούν σε καμιά περίπτωση ως μπαμπούλες παρά είναι οι εργάτες της Λέσχης.

ζ) Παράπονα ή προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται άμεσα στους συντονιστές μέσω προσωπικού μηνύματος στην Λέσχη ή μέσω ηλεταχυδρομείου (email).

η) Η διεύθυνση ηλεταχυδρομείου των συντονιστών πρέπει να είναι διαθέσιμη στα μέλη.

θ) Ένας συντονιστής που έχει σαν τομέα ευθύνης το σύνολο των υποφόρουμ καλείται υπερσυντονιστής. Ο υπερσυντονιστής έχει εξορισμού δικαίωμα σε τιμητικό τίτλο και τον παίρνει σε συνεννόηση με τον διαχειριστή.

6. διαχειριστής

α) Η Λέσχη έχει έναν διαχειριστή που έχει την γενική εποπτεία τής δομής κι ευθύνη τής λειτουργίας της.

β) Μόνον ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να αποκλείσει μέλος, ενδεχομένως έπειτα από πρόταση κάποιου συντονιστή.

γ) Ο διαχειριστής λειτουργεί παράλληλα σαν συντονιστής τού Φόρουμ.

δ) Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να πάρει άμεσα οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την βιωσιμότητα και την λειτουργία τού Φόρουμ.

7. αναρτήσεις (posts) και θέματα (topics)

α) Κάθε μέλος μπορεί, και στην πραγματικότητα παροτρύνεται, να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις. Ενδιαφερόμαστε να διαβάσουμε τι έχει να πει ο καθένας όσο απλό κι αν είναι αυτό και άλλωστε από την πιο μικρή σκέψη μπορεί να προκύψει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

β) Ένα νέο θέμα συζήτησης ξεκινά με την μορφή ενός νέου θέματος. Νέα θέματα πρέπει να έχουν έναν περιγραφικό τίτλο και ένα κατατοπιστικό αρχικό κείμενο. Σε κάθε θέμα αναρτώνται κείμενα που αφορούν το θέμα, συνήθως εν είδει συζητήσεως μεταξύ των μελών.

γ) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ξεκινήσει ένα νέο θέμα με την προϋπόθεση πως πριν έχει ελέγξει (προτείνεται η λειτουργία της αναζήτησης) πως δεν καλύπτεται αλλού επαρκώς το συγκεκριμένο θέμα.

δ) Νέα θέματα αναρτώνται με ευθύνη τού μέλους στο πιο κατάλληλο "υποφόρουμ" (subforum) με έναν κατανοητό και σχετικό με το θέμα τίτλο. Οι συντονιστές έχουν δικαίωμα να το μετακινήσουν σε άλλη θέση εάν το κρίνουν σκόπιμο.

ε) Θέματα που παρουσιάζουν μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ, μια σειρά κτλ. θα πρέπει να ξεκινούν με μια κατατοπιστική ανάρτηση και συγκεκριμένο περιεχόμενο (πόστερ, πλοκή κτλ.) και σύμφωνα με οδηγίες που υπάρχουν αναρτημένες στο Φόρουμ.

στ) Τα μέλη πρέπει να φροντίζουν να συμπεριλαμβάνουν αυτά που θέλουν να γράψουν σε μία ανάρτηση αντί σε πολλαπλές απανωτές αναρτήσεις στο ίδιο θέμα, την μία μετά την άλλη.

ζ) Αναρτήσεις μπορούν να ξεφύγουν από το θέμα τού θέματος αλλά όχι στην αρχή, δηλ. όσον αφορά τις πρώτες δέκα αναρτήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση οι άσχετες αναρτήσεις μπορεί να διαγραφτούν.

η) Αναρτήσεις άσχετες προς το θέμα τού θέματος, που όμως κριθούν ενδιαφέρουσες και έχουν επάρκεια, μπορεί να αποσπαστούν ώστε να δημιουργήσουν νέο θέμα. Ομοίως, και αναλόγως την θεματική συνοχή, ένα θέμα μπορεί να σπάσει σε ξέχωρα θέματα και ξέχωρα θέματα μπορεί να συγχωνευτούν σε ένα.

θ) Τα κείμενα πρέπει να είναι των ίδιων των μελών και να μην είναι αντιγραμμένα από άλλες πηγές, διαδικτυακές και μη, εκτός εάν παρατίθενται ως πηγή ή αν συντρέχει κάποιος άλλος λόγος και τότε σε συνεννόηση με κάποιον συντονιστή. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το υποφόρουμ "Εκδηλώσεις". Το υποφόρουμ "Εκδηλώσεις" ελέγχεται ανά καιρούς και ενδέχεται κάποια θέματα εκεί να διαγραφτούν εφόσον τα κείμενα ήταν αντιγραμμένα από άλλες πηγές.

ια) Όταν παραθέτουμε από αναρτήσεις άλλων, φροντίζουμε να παραθέτουμε το πιο σχετικό μέρος τού κειμένου έτσι ώστε να είναι μικρό και ευσύνοπτο.

ιβ) Αποκαλυπτικά σημεία της πλοκής θα πρέπει να κρύβονται.

ιγ) Οι αναρτήσεις γράφονται στην ελληνική γλώσσα στην μορφή που την μιλάμε σήμερα κι έτσι απαγορεύεται η καθαρεύουσα, τα Αγγλικά κτλ. εκτός αν τα παραθέτουμε π.χ. ως μέρος σεναρίου. Επίσης, απαγορεύονται αυστηρά τα λεγόμενα γκρίκλις (δηλ. η γραφή της ελληνικής με λατινικά) καθώς και η φωνητική γραφή. Εκτιμούμε την σωστή ορθογραφία και τους τόνους δίχως όμως να αποτελούν αυτά προϋπόθεση. Τα μεγαλύτερα κείμενα είναι καλό να οργανώνονται σε παραγράφους και ενότητες ώστε να διαβάζονται πιο εύκολα.

Μια πρόταση εδώ: μια απλή, πρακτική λύση, τουλάχιστον για μεγαλύτερα κείμενα, είναι να γράφονται αυτά πρώτα σε έναν κειμενογράφο που βοηθά στην ορθογραφία και έπειτα να επικολλώνται στο Φόρουμ.

ιδ) Απαγορεύονται τα κεφαλαία γράμματα (εκτός εάν για κάποιον λόγο είναι αναπόφευκτα όπως π.χ. σε ακρωνύμια) Ας θυμηθούμε πως όταν γράφουμε με κεφαλαία στον κόσμο του διαδικτύου θεωρείται πως φωνάζουμε, πράγμα το οποίο για τους περισσότερους είναι ενοχλητικό.

ιε) Εκτιμούμε την χρήση των εξής ελληνικών όρων: ανάρτηση αντί post, θέμα αντί topic, συντονιστής αντί moderator ή mod, διαχειριστής αντί administratorή admin, αποκλεισμός αντί ban, αβατάρι(ο) αντί avatar, φατσούλα αντί smiley και ιστολόγιο αντί blog.

ιστ) Απαγορεύονται οι διαφημίσεις καθώς και σύνδεσμοι προς ιστότοπους μελών ή ιστότοπους συγγενικής θεματολογίας δίχως την προηγούμενη συγκατάθεση του διαχειριστή. Αυτό ισχύει για όλους τους χώρους του φόρουμ όπως π.χ. τις υπογραφές των μελών, τα προφίλ κτλ.

ιζ) Εικόνες σε αναρτήσεις μπορεί να μεταφερθούν στον εξυπηρετητή της Λέσχης, να αλλάξουν οι διαστάσεις τους, ή ακόμα και να σταμπαριστούν (π.χ. με το όνομα χώρου της). Σε αναρτήσεις μελών μπορεί να προστεθούν σχετικές εικόνες δίχως ενημέρωση προς το μέλος το οποίο έκανε την ανάρτηση.

ιη) Υλικό άσχετο προς την Λέσχη δημοσιεύεται, με σύνεση, στο υποφόρουμ "Διάφορα Άσχετα". Απαγορεύεται αυστηρά δημοσίευση υλικού που αφορά πορνογραφία και παραβίαση λογισμικού. Επίσης οι σύνδεσμοι προς τέτοιο υλικό.

ιθ) Απαγορεύεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση προς τον διαχειριστή ώστε να διευθετήσει το θέμα.

8. συμπεριφορά

α) Είναι βασικό κάθε μέλος να σέβεται τα υπόλοιπα μέλη και να το δείχνει αυτό με την συμπεριφορά του μέσα στο Φόρουμ.

β) Απαγορεύεται η άσχημη γλώσσα (βρόμικες λέξεις, εκφράσεις κτλ.)

γ) Απαγορεύονται οι ύβρεις, η ειρωνεία, ο σαρκασμός καθώς και κάθε συμπεριφορά που δύναται να ξεκινήσει έριδες.

δ) Απαγορεύονται ρατσιστικά ή φασιστικά σχόλια καθώς και γενικότερα όσα προσβάλουν την ιδιαιτερότητα των άλλων ανθρώπων.

9. περιορισμός ευθύνης

α) Μήτε η "Κινηματογραφική Λέσχη", μήτε οι εμπλεκόμενοι στην λειτουργία της φέρουν γενικά ή ειδικότερα ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες βλάβες και ζημιές που μπορεί να προκύψουν από συμμετοχή στο Φόρουμ ή ανάγνωση των κειμένων του.

β) Κείμενα που αναρτώνται στο υποφόρουμ με τίτλο "από τα μέλη του Φόρουμ" και αποτελούν έργα των μελών θεωρούνται κυριότητα των δημιουργών τους. Από αυτούς θα πρέπει να ζητηθεί άδεια σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να τα χρησιμοποιήσει.

γ) Όλο το υπόλοιπο αναρτημένο υλικό θεωρείται κυριότητα της Λέσχης και απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευσή του δίχως την έγγραφη άδεια τού διαχειριστή της.

δ) Σε περίπτωση αναδημοσίευσης θα πρέπει να αναφερθεί η πηγή ως εξής:
πηγή: "η Κινηματογραφική Λέσχη" - http://www.cinemaclub.gr

ε) Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ζητήσει την διαγραφή μηνυμάτων του, είναι στην ευχέρεια της Λέσχης και του διαχειριστή εάν τελικά θα τα διατηρήσει ή όχι.

Επιστροφή “Κανονισμός Λειτουργίας”

Ποιος είναι συνδεμένος

Χρήστες που περιηγούνται σε αυτό το φόρουμ: Δεν υπάρχουν εγγραμένοι χρήστες και 1 επισκέπτες