Κινηματογραφική Λέσχη - Εγγραφή

Κανονισμός

Μέλος του Φόρουμ γίνεται δωρεάν οποιοσδήποτε το θελήσει, εφόσον έχει κλείσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας . Η εγγραφή αποτελεί και δήλωση πως θα σεβαστεί τον Κανονισμό, τα άλλα μέλη και την Λέσχη στο σύνολό της.

Κατά την εγγραφή πρέπει να επιλέξει ένα μοναδικό παρωνύμιο (username), δηλ. ένα όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται στο Φόρουμ. Ένα παρωνύμιο αποτελείται υποχρεωτικά από ελληνικά γράμματα, τα αρχικά κεφαλαία, τα υπόλοιπα πεζά!

Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να προσαρμόσει το παρωνύμιο ενός μέλους αφού πρώτα το ενημερώσει και εφόσον βεβαίως συντρέχει κάποιος λόγος. Σε εγγραφή με ακατάλληλο ή απρεπές παρωνύμιο ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να διαγράψει το μέλος δίχως προειδοποίηση.

Ένα μέλος μπορεί να εγκαταλείψει την Λέσχη οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Η σχέση ανάμεσα στην Λέσχη και το μέλος λήγει οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει μία από τις δύο πλευρές.

Τα μηνύματα γράφονται σε απλά ελληνικά κι όχι π.χ. σε καθαρεύουσα ή με γκρικλις.

Είναι βασικό κάθε μέλος να σέβεται τα υπόλοιπα μέλη και να το δείχνει αυτό με την συμπεριφορά του μέσα στο Φόρουμ.

Απαγορεύεται η άσχημη γλώσσα (βρόμικες λέξεις, εκφράσεις κτλ.) οι ύβρεις, η ειρωνεία, ο σαρκασμός καθώς και κάθε συμπεριφορά που δύναται να ξεκινήσει έριδες, τα ρατσιστικά ή φασιστικά σχόλια καθώς και γενικότερα όσα προσβάλουν την ιδιαιτερότητα των άλλων ανθρώπων.